JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik 06/12 i 07/16) i čl.2. Odluke o visini i broju stipendija za akademsku godinu 2020/2021. Klasa: 604-01/20-01/01, Urbroj: 2189/06-01-20-1 od 29.10.2020., raspisujem JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2020./2021. TEKST NATJEČAJA – PREUZMI

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme pomoćno-tehničkog radnika – 3 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), članka 55. Statuta općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13 i 03/18), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» broj 7/13, 5/15 i 06/19),…

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme pomoćno-tehničkog radnika – 2 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 55. Statuta općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13 i 03/18), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» broj 7/13, 5/15…

NATJEČAJ ZA UDRUGE 2020.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14. i 70/17) i članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje projekata udruga od interesa za Općinu Špišić Bukovica i njihovom financiranju iz Proračuna Općine Špišić Bukovica (KLASA: 230-01/15-01/02; UR. BROJ: 2189/06-01-15-1 od 31. kolovoza 2015. godine), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić Bukovica raspisuje P…

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos administrativnog referenta u Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić Bukovica

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 04/18) Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Špišić Bukovica, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos administrativnog referenta u Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić Bukovica   Dokumentacija – JAVNI NATJEČAJ za prijem…

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik 06/12 i 07/16) i čl.2. Odluke o visini i broju stipendija za akademsku godinu 2019/2020. Klasa: 604-01/19-01/01, Urbroj: 2189/06-01-19-1 od 10.10.2019., raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2019./2020. Dokumentacija – stipendije

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine kčbr. 2044/2 i 2045/2 upisane u zk.ul. 606 katastarska općina Vukosavljevica

Na temelju članka 3. Odluke o raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine Špišić Bukovica(“Službeni vjesnik” Općine Špišić Bukovica, broj 02/13 ) i članka 44. Statuta Načelnik Općine Špišić Bukovica raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine kčbr .2044/2 i 2045/2 upisane u zk.ul.606 katastarska općina Vukosavljevica Adresa: Bilogorska 155 ,Vukosavljevica u vlasništvu općine…

JAVNI NATJEČJ za jednogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Špišić Bukovica za k.o. Špišić Bukovica

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na temelju odredbe članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj: 2/13 i 3/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Špišić Bukovica KLASA:320-01/19-1/21, UR. BROJ: 2189/06-02-19-1 od 06.06.2019. raspisuje J A V N I N A T J E Č A J…

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Špišić Bukovica za Špišić Bukovica

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na temelju odredbe članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj: 2/13 i 3/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Špišić Bukovica KLASA:406-01/19-01/06, UR. BROJ: 2189/06-02-19-5 od 06.06.2019 raspisuje J A V N I N A T J E Č A J…