Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) općina Špišić Bukovica kao naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa.

 

Hrvoje Miler – Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Popis sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21)

Popis udjela članova vijeća