OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme pomoćno-tehničkog radnika – 2 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 54. Statuta općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/21), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» broj 06/19), i Odluke Načelnika…