JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ RH, broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 3. Odluke o raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ Općine Špišić Bukovica, broj 01/14). članka 15. Odluke o Zakupu poslovnog prostora („Službeni vjesnik“ Općine Špišić Bukovica br. 02/14) i članka 45. Statuta…