POPIS VIJEĆNIKA 2021. – 2025.

 1. TIHOMIR MAJSTOROVIĆ, BUŠETINA, HDZ
 2. VESNA POSAVAC, ŠPIŠIĆ BUKOVICA, HDZ
 3. SANJA STUBIČAR, BUŠETINA, HDZ
 4. JOSIP TOLJAN, ŠP.BUKOVICA, HDZ
 5. DIJANA ROKINGER, LOZAN, HDZ
 6. MARIJA KOMAR, VUKOSAVLJEVICA, HDZ
 7. MARIJA JANKOVIĆ, ROGOVAC, HDZ
 8. DARKO BARTOLIĆ, OKRUGLJAČA, HDZ
 9. MARIJO KOMAR, ŠP.BUKOVICA, HDZ
 10. MIROSLAV ČOR, LOZAN, ZL/DP
 11. DIJANA MATUZALEM, BUŠETINA, ZL/DP
 12. SLAVKO MAJSTOROVIĆ, BUŠETINA, ZL/DP
 13. ANTUN ROHTEK, ŠPIŠIĆ BUKOVICA, ZL/DP

 

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA 2017. – 2021.

 1. TIHOMIR MAJSTOROVIĆ – BUŠETINA HDZ/HSP AS – PREDSJEDNIK VIJEĆA
 2. VESNA POSAVAC-  ŠPIŠIĆ BUKOVICA HDZ/HSP AS – ČLAN
 3. IVICA BRLAS – BUŠETINA HDZ/HSP AS – ČLAN
 4. VLADO MIKOLČIĆ – LOZAN HDZ/HSP AS – ČLAN
 5. BOŽIDAR REŠETAR – ŠPIŠIĆ BUKOVICA HDZ/HSP AS – ČLAN
 6. MARIJO KOMAR – VUKOSAVLJEVICA HDZ/HSP AS – ČLAN
 7. PREDRAG BUBAŠ – ŠPIŠIĆ BUKOVICA HDZ/HSP AS – ČLAN
 8. DARKO BARTOLIĆ – OKRUGLJAČA HDZ/HSP AS – ČLAN
 9. ŽELJKO JANKOVIĆ – ROGOVAC HDZ/HSP AS – ČLAN
 10. TOMISLAV ARAPINAC – ŠPIŠIĆ BUKOVICA SDP/HSS – ČLAN
 11. MIRJANA VELIČAN – ŠPIŠIĆ BUKOVICA SDP/HSS – ČLAN
 12. SLAVKO MAJSTOROVIĆ – BUŠETINA SDP/HSS – ČLAN
 13. ANTUN ROHTEK – ŠPIŠIĆ BUKOVICA NEZAVISNI – ČLAN

Popis članova Općinskog vijeća 2013. – 2017. godine

 1. Tihomir Majstorović (HDZ) – predsjednik vijeća – Bušetina
 2. Davor Pernar (HSP AS) – zamjenik predsjednika vijeća – Špišić Bukovica
 3. Mario Majstorović (HDZ) – Rogovac – član
 4. Alen Šantić (HDZ) – Okrugljača – član
 5. Sanja Djak (HDZ) – Špišić Bukovica – član
 6. Božidar Rešetar (HSP AS) – Bušetina – član
 7. Vlado Giba (HDZ) – Lozan – član
 8. Mirjana Veličan (SDP) – Špišić Bukovica – član
 9. Vlatka Posavac (SDP) – Vukosavljevica – član
 10. Matej Ivoš (SDP) – Špišić Bukovica – član
 11. Miroslav Čor (HSS) – Lozan – član
 12. Berislav Zelenbrz (HSS) – Bušetina – član
 13. Dubravko Bedeković (HDSSB) – Špišić Bukovica – član

Popis članova Općinskog vijeća 2009. – 2013. godine

 1. Tihomir Majstorović –  predsjednik vijeća, HDZ ,  Bušetina
 2. Alen Komar –  zamjenik predsjednika vijeća, HSS,Vukosavljevica
 3. dr. Tvrtko Kovačević – član vijeća, HDZ, Špišić Bukovica
 4. Marinko Ivanković – član vijeća,HDZ , Špišić Bukovica
 5. Marijan Pokupić –  član vijeća,  HDZ,  Lozan
 6. Zoran Raptavi – član vijeća, HDZ, Vukosavljevica
 7. Mario Majstorović – član vijeća, HDZ ,  Rogovac
 8. Dražen Smiljanec – član vijeća, HDZ, Okrugljača
 9. Davor Pernar – član vijeća, HSP, Špišić Bukovica
 10. Rudolf Ilić – član vijeća, HSP,  Špišić Bukovica
 11. Dragan Gustin – član vijeća, HSP, Lozan
 12. Blaženka Majstorović – član vijeća, HSP, Bušetina
 13. Kristijan Žagar – član vijeća, SDP, Špišić Bukovica
 14. Mirjana Veličan – član vijeća, SDP, Špišić Bukovica
 15. Stipo Trupina – član vijeća, SDP, Vukosavljevica

Popis članova Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva 2005. – 2009. godine

Općinsko vijeće općine Špišić Bukovica

 1. Zvonko Poldrugač – zamjenik predsjednika Vijeća, Bušetina, HDZ
 2. Goran Nemčec – član, Vukosavljevica, HDZ
 3. Željko Žuti – član, Špišić Bukovica, HDZ
 4. Marija Pokupić – član, Lozan, HDZ
 5. Ivica Brlas – član, Bušetina, HDZ
 6. Franjo Gorički – član, Okrugljača, HSS
 7. Mladen Rakarić – član, Rogovac, HSS
 8. Zdravko Maresić – predsjednik Vijeća, Špišić Bukovica, HSS
 9. >Franjo Grabar – član, Špišić Bukovica, HSU
 10. Dragan Gustin – član, Lozan, HSP
 11. Rudolf Ilić – član, Špišić Bukovica, HSP
 12. Željko Brlas – član, Bušetina, NEZAVISNA LISTA
 13. Željko Novosel – član, Bušetina, NEZAVISNA LISTA
 14. Dragutin Jendrašić – član, Špišić Bukovica, SDP
 15. Zlatko Bačar – član, Špišić Bukovica, SDP

Općinsko Poglavarstvo općine Špišić Bukovica

 1. Ivica Lulić – načelnik, Općine Špišić Bukovica, HDZ
 2. Damir Hrvoić – zamjenik načelnika, Bušetina, HSS
 3. Željko Rešetar – član Poglavarstva, Špišić Bukovica, HSS
 4. Josip Osvaldić – član Poglavarstva, Špišić Bukovica, HDZ
 5. Zoran Raptavi – član Poglavarstva, Vukosavljevica, HDZ

Popis članova Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva 2001. – 2005. godine

Općinsko vijeće općine Špišić Bukovica

 1. Zvonko Poldrugač – član Vijeća, Špišić Bukovica, HDZ
 2. Marijan Mikolčić – član Vijeća, Bušetina, HDZ
 3. dr. Tvrtko Kovačević – predsjednik Vijeća, Špišić Bukovica, HDZ
 4. Zoran Raptavi – član Vijeća, Vukosaljevica, HDZ
 5. Željko Rešetar – član Vijeća, Šp.Bukovica, HSS
 6. Mladen Rakarić – član Vijeća, Rogovac, HSS
 7. Miroslav Komar – član Vijeća, Vukosaljevica, HSS
 8. Željko Mikolčić – zamjenika predsjednika Vijeća, Lozan, HSS
 9. Franjo Gorički – član Vijeća, Okrugljača, HSS
 10. Zvonko Kucljak – član Vijeća, Špišić Bukovica, HSLS
 11. Rudolf Ilić – član Vijeća – Špišić Bukovica, HSP
 12. Željko Brlas – član Vijeća – Bušetina, NEZAVISNA LISTA
 13. Željko Novosel – član Vijeća – Bušetina, NEZAVISNA LISTA
 14. Dragutin Jendrašić – član Vijeća – Šp.Bukovica, SDP
 15. Ivan Feketija – član Vijeća – Špišić Bukovica, SDP

Općinsko Poglavarstvo općine Špišić Bukovica

 1. Zdravko Maresić – načelnik, Općine Špišić Bukovica, HSS
 2. Ivica Lulić – zamjenik načelnika, Općine Špišić Bukovica, HDZ
 3. Marinko Ivanković – član Poglavarstva, Špišić Bukovica, HDZ
 4. Damir Hrvoić – član Poglavarstva, Bušetina, HSS
 5. Vlado Tandarić – član Poglavarstva, Vukosavljevica, HSS