Poštovane građanke i građani Općine Špišić Bukovica,

Pred Vama se nalazi „ Proračun u malom „ Općine Špišić Bukovica za 2022.godinu putem kojeg Vam želimo na slikovit i razumljiv način prikazati programe i projekte u koje se planiraju utrošiti proračunska sredstva Općine Špišić Bukovica. Također uz Proračun za 2023.godinu tu su i projekcije za 2024. i 2025.god. Naš cilj u 2023. godini, a i na dalje je očuvati financijsku stabilnost i izvršenje svih planiranih investicija , od izgradnje komunalne infrastrukture , Sufinanciranje sustava odvodnje, Asfaltiranje oko domova, Uređenje toka Lendave, dogradnja dječjeg vrtića Špišić Bukovica, priprema projektne dokumentacije za nadolazeće projekte, Rekonstrukcija šumskih putova na području općine Špišić Bukovice, Nerazvrstane ceste u Općini Špišić Bukovica (kamen-poljski putovi, nasipanje), rekonstrukcija zgrade DVD – a Špišić Bukovica.

Tu je još i financiranja male škole , sufinanciranje OŠ Špišić Bukovica , stipendiranje studenata , isplata naknade roditeljima za opremu za novorođenu djecu . Također ćemo nastaviti sa socijalnim programom , sufinanciranjem troškova ogrijeva građanima slabijeg imovnog stanja , pomoći umirovljenicima sa malim mirovinama u vidu uskrsnice i pomoći u naravi , sudjelovati u financiranju udruga civilnog društva , kapitalne pomoći za adaptaciju objekata od važnosti za Općinu i njezine žitelje subvencionirati poljoprivrednu proizvodnju , obrtnike i male poduzetnike u vidu pomoći kod oslobađanja plaćanja komunalnih doprinosa i naknada za novo izgrađene pogone , ulagati u zaštitu okoliša , vatrogasnu, civilnu zaštitu , zdravstvenu zaštitu , sport i kulturu. U 2023. godini započinje i druga faza programa zapošljavanja koji se financira iz EU fondova a to je program „ Zaželi – program zapošljavanja žena „ a cilj je zapošljavanje pripadnica ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama.

U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti , transparentnosti i komunikacije sa Vama , upoznat ćemo Vas s mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna s ciljem da putem Vaših prijedloga usmjerimo proračunska sredstva na dobrobit svih građana Općine Špišić Bukovica.

Vaš načelnik,
Hrvoje Miler

Proračun u malom 2024.

Proračun u malom 2023.

Proračun u malom 2022.

Proračun u malom 2021.