Lovačka udruga “Fazan” Špišić Bukovica gospodari s oko 8.563 hektara lovišta između Drave i Bilogore

Lovačka udruga „Fazan“ Špišić Bukovica zasigurno spada u najbolje organizirane i opremljene udruge te vrste u našoj županiji. Da je to tako govori i podatak da imaju dva lovačka doma, u Špišić Bukovici i Bušetini, s time da je oko samog doma u Bušetini izgrađeno moderno strelište gdje se uz vježbu gađanja lovačkim oružjem organiziraju…