Danijela Posavac predsjednica Savjeta mladih Općine Špišić Bukovica

Na poziv predsjednika Općinskog vijeća općine Špišić Bukovica Tihomira Majstorovića, održana je Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih općine Špišić Bukovica kojeg čine Danijela Posavac, Matija Dautanec, Leopold Majstorović, Antun Rohtek i Robert Capan koji je bio opravdano odsutan sa sjednice. Za predsjednicu Savjeta mladih jednoglasno je izabrana Danijela Posavac, a za njenog zamjenika Antun Rohtek. Opširnije…