Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Špišić Bukovica u 2022. godini

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Špišić Bukovica (KLASA: 370-01/22-01/04, URBROJ: 2189/6-02-22-1) od 19. svibnja 2022. godine i članka 45. Statuta Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica“ broj 2/21), općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 13. listopada 2022. godine objavljuje JAVNI POZIV mladim obiteljima za…

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik 06/12 i 07/16) i čl.2. Odluke o visini i broju stipendija za akademsku godinu 2022/2023. Klasa: 604-01/22-01/01, Urbroj: 2189-6-01-22-1 od 13.10.2022., raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2022./2023. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu 20 stipendija…