Rujan u „Pčelicama“

Prvog rujna „Pčelicama“ su se pridružila tri nova prijatelja. Polazak u vrtić je velika promjena u životu svakog djeteta. Za većinu djece to je prvi put da su odvojeni od svojih roditelja te prvi susret s većim brojem nepoznatih ljudi. Svako dijete je u najranijoj dobi vezano za roditelje te svako odvajanje od njih izaziva…

RUJAN U JEŽIĆIMA

Početak nove pedagoške godine donio je u skupini Ježići i neke nove promjene. Osim novih odgojiteljica Ivane i Maje skupinu su obogatili 8 novih prijatelja koji su se brzo sprijateljili sa djecom koja su ostala u skupini „Ježići“. Kako je period adaptacije za većinu njih vrlo brzo prošao mjesec rujan je bio bogat sadržajima kojima…