Učimo čineći……

„Teta, jel ćemo ići danas van???“ ? Pitanje je koje svaki odgojitelj čuje puno puta za vrijeme sunčanih dana! Boravak na zraku je iznimno važan za djecu. Osim što potičemo djecu na kretanje i tjelesne aktivnosti, djeca imaju priliku za istraživanje i učenje o okolini u kojoj se nalaze. Potičemo ih na uočavanje veza i…