Prvi dani u „Maloj školi“

Tijekom mjeseca listopada započeo je program predškole u organizaciji našeg vrtića u koji su uključena djeca koja ne pohađaju redoviti program vrtića. Iako se polaznici nisu od ranije poznavali, s lakoćom su se upustili u međusobnu komunikaciju i interakciju. Možemo reći da su sklopljena prva prijateljstva! Materijali i igre koji su djeci ponuđeni, s interesom…