Poziv za iskaz interesa za upis djece u Dječji vrtić u Špišić Bukovici

S ciljem formiranja popisa potencijalnih polaznika Dječjeg vrtića u Špišić Bukovici, pozivaju se svi roditelji koji su zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić u Špišić Bukovici: – JASLIČKA GRUPA (djeca od navršene 1. godine do 3. godine), da se prijave slanjem obrasca Prijave za iskaz interesa na e-mail (skenirano i potpisano): dvcarobnasumaspb@gmail.com ili osobnom…