JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik 06/12 i 07/16) i čl.2. Odluke o visini i broju stipendija za akademsku godinu 2019/2020. Klasa: 604-01/19-01/01, Urbroj: 2189/06-01-19-1 od 10.10.2019., raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2019./2020. Dokumentacija – stipendije