Sufinanciranje provedbe EU projekta “eneregetska obnova zgrade Općine Špišić Bukovica”

Općini Špišić Bukovici u sklopu Fonda za sifinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. Godinu, a na temelju Javnog poziva kojega je raspisalo MRRFEU je odobren iznos od 656.947,52 kuna za sufinanciranje projekta Energetske obnove zgrade Općine Špišić Bukovica na adresi Vinogradska 4, Špišić Bukovica. Projekt obnove zgrade Općine provodi se…

Virkom d.o.o. prijavio u partnerstvu s Općinom Špišić Bukovica projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Lozan“

Tvrtka Virkom d.o.o. u partnerstvu s Općinom Špišić Bukovicom, a uz savjetodavnu podršku s RA VIDRA-om prijavila je na Natječaj za podmjeru 7.2. – „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“- provedba tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju…