Općina Špišić Bukovica

U četvrtak sjednica Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica

U četvrtak, 15. listopada će se u prostorijama Općine Špišić Bukovica održati 28. sjednica Općinskog vijeća na kojoj će se donijeti odluke o izboru izvršitelja poslova održavanja javne rasvjete u razdoblju od 2015-2017. godine, te o izboru izvršitelja poslova održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje od 2015-2018. godine. Također, donijet će se odluka o raspisivanju javnog…

Odluka o obustavi postupka za prijem vježbenika sa srednjom stručnom spremom

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 2/13) Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 21. rujna 2015. godine donosi ODLUKU o obustavi postupka za prijem vježbenika sa srednjom stručnom spremom i jedan sa višom stručnom spremom na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica bez zasnivanja radog odnosa u…