Javna nabava za 2016. godinu

Evidencija ugovora 2016. godina Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu Subvencije i donacije Općine Špišić Bukovica u 2016. godini   Bagatelna nabava za 2016. godinu – izvječće Javna nabava za 2016. godinu – izvješće Plan nabave za 2016. godinu Plan razvojnih programa 2016. – 2018. godinu