Poštovane građanke i građani Općine Špišić Bukovica,

Pred Vama se nalazi „ Proračun u malom „ Općine Špišić Bukovica za 2021.godinu putem kojeg Vam želimo na slikovit i razumljiv način prikazati programe i projekte u koje se planira utrošiti proračunska sredstva Općine Špišić Bukovica. Također uz Proračun za 2021. godinu tu su i projekcije za 2022. i 2023.god.

Naš cilj u 2021. godini, a i na dalje je očuvati financijsku stabilnost i izvršenje svih planiranih investicija , od izgradnje komunalne infrastrukture, Sufinanciranje sustava odvodnje, izgradnje nove škole u Vukosavljevici, uređenje toka Lendave, proširenje dječjeg vrtića u Špišić Bukovici, rekonstrukcija šumskih putova na području općine Špišić Bukovice, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Općini Špišić Bukovica (kamen-poljski putovi, nasipanje, asfaltiranje), izgradnja kuće čaja-oaza mira, nabava traktora s priključcima za održavanje javnih površina, vanjska ovojnica dom Špišić Bukovica i Lozan, izgradnja vatrogasne garaže u Okrugljači, izgradnja vatrogasne garaže u Špišić Bukovici, rekonstrukcija doma DVD-a u Vukosavljevici.

Tu je još i sufinanciranje OŠ Špišić Bukovica, stipendiranje studenata, isplata naknade roditeljima za opremu za novorođenu djecu. Također ćemo nastaviti sa socijalnim programom, sufinanciranjem troškova ogrijeva građanima slabijeg imovnog stanja, pomoći umirovljenicima sa malim mirovinama u vidu uskrsnice i pomoći u naravi, sudjelovati u financiranju udruga civilnog društva, kapitalne pomoći za adaptaciju objekata od važnosti za Općinu i njezine žitelje, subvencionirati poljoprivrednu proizvodnju, obrtnike i male poduzetnike u vidu pomoći kod oslobađanja plaćanja komunalnih doprinosa i naknada za novo izgrađene pogone, ulagati u zaštitu okoliša, vatrogasnu, civilnu zaštitu , zdravstvenu zaštitu, sport i kulturu. U 2021. godini započinje i novi program zapošljavanja koji se financira iz EU fondova a to je program „ Zaželi – program zapošljavanja žena „ a cilj je zapošljavanje pripadnica ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama .

U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti , transparentnosti i komunikacije sa Vama , upoznat ćemo Vas s mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna s ciljem da putem Vaših prijedloga usmjerimo proračunska sredstva na dobrobit svih građana Općine Špišić Bukovica.

Vaš načelnik, Hrvoje Miler

Proračun u malom – PREUZMI