Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2023.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.

 

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu – ispravak informacije

Službenik za informiranje

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba Šutnja uprave ponovna uporaba informacija

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=%E2%80%A2%09Kriteriji+za+odre%C4%91ivanje+visine+naknade+stvarnih+materijalnih+tro%C5%A1kova+i+tro%C5%A1kova+dostave+informacije&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da

 

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/2013)

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjena i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 85/2015)

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija („Narodne novine“, broj: 67/2017)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1577.html

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija („Narodne novine“, broj: 87/2018)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_87_1706.html