Obavijest o savjetovanjima s javnošću!

Općina Špišić Bukovica je dužna poštovati dolje citirani čl. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13):

Objavljivanje dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću

Članak 11.

(1) Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada.

(2) Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog članka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

(3) Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.

(4) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).“

A sukladno navedenom Općina Špišić Bukovica poziva predstavnike zainteresirane javnosti da dostavljaju svoje komentare na dokumente za koje se provodi javno savjetovanje putem OBRASCA koji će biti objavljen za pojedino savjetovanje na e-mail: tajnik@spisicbukovica.hr

Po završetku savjetovanja, svi pristigli komentari bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Špišić Bukovica te priloženi uz prijedlog akta o kojem će raspravljati Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovice.

Ukoliko ne želite da Vaš komentar bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg budućeg akta Općine Špišić Bukovica!

2022.

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.

 

2021.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU, ZA OPĆINU ŠPIŠIĆ BUKOVICA

STATUT OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA – 20.1.2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Statuta

Plan-savjetovanja-sa-javnoscu-za-2021.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021.-30.06.2021. O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU, ZA OPĆINU ŠPIŠIĆ BUKOVICA

I REBALANS PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

 

2020.

DOKUMENT – za internetsko savjetovanje 17.10.2019.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 17.10.2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – prijedlog proračuna 19.11.2019.

PROR naslovna.2020 – 17.10.2019.

PROR posebni dio.2020 – 17.10.2019.

PROR prihodi 2020 – 17.10.2019.

PROR rashodi 2020 – 17.10.2019.

PRIJEDLOG IZMJENE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU, ZA OPĆINU ŠPIŠIĆ BUKOVICA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU, ZA OPĆINU ŠPIŠIĆ BUKOVICA

 

2019.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

DOKUMENT za internetsko savjetovanje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

PRORAČUN-naslovnica

PRORAČUN-posebni dio

PRORAČUN-prihodi

PRORAČUN-rashodi

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2019.

izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Izvršenje Proračuna za 2018 – 6.6.2019.

izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – prijedlog proračuna – 6.6.2019.

Izvršenje proračnua za 2018 – 5.6.2019.

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju – Izvršenje proračuna za 2018 – 5.6.2019.

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju – 5.6.2019.

PRIJEDLOG IZMJENE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU, ZA OPĆINU ŠPIŠIĆ BUKOVICA – 5.6.2019.

 

2018.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU, ZA OPĆINU ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju

Proračun18

Proračun18-1

Prpračun18- 2

Proračun 18-3

 

2017.

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017-godinu

Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01-31.12. 2016. godine

Izvršenje Proračuna za 2016. – prihodi

Izvršenje Proračuna za 2016. – rashodi

Izvršenje Proračuna za 2016. – posebni dio

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

2016.

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2016 godinu

Pravilnik o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Rješenje o imenovanju koordinatorice za savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – prijedlog proračuna