Općina Špišić Bukovica ponovo je ustrojena nakon izbora 18. travnja 1993. godine na prvoj sjednici vijeća, koje broji 15 članova. Sjedište općine je u Špišić Bukovici u Vinogradskoj ulici 4. Na izbore su izišle dvije stranke HDZ i HSS, a u vijeće je izabrano 8 vijećnika HDZ-a i 7 vijećnika HSS-a. Za predsjednika vijeća izabran je Miroslav Sabo, a za načelnika Ivica Lulić, obojica iz HDZ-a, a u Poglavarstvo općine uz njh dvojicu dr. Tvrtko Kovačević – HDZ za zamjenika načelnika te Franjo Meter i Zvonko Špoljarić oba iz HSS-a za članove.Tijekom 1994 godine ustrojen je Jedinstveni upravni odjel i imenovan tajnik općine Tihomir Majstorović, nabavljena je potrebna oprema, zaposleni djelatnici i konačno je započeo rad općine u onom smjeru za koji je i ustrojena. Tijekom 1994. – 1995. godine ustrojeni su i Mjesni odbori u svim naseljima u općini koji su svojim radom mnogo pridonijeli svim poslovima na područji općine u svojim naseljima. Na drugim izborima za lokalnu upravu i samoupravu sudijelovale su četiri stranke, no birači su i ovaj puta ostali vjerni svojim strankama i opet je omjer u vijeću ostao isti 8 vijećnika HDZ i 7 vijećnika HSS, dok ostale dvije nisu prešle izborni prag. Za predsjednika vijeća ponovno je izabran Miroslav Sabo, za načelnika Ivica Lulić, a u Poglavarstvo dr. Tvrtko Kovačević te iz HSS-a Zdravko Maresić i Branko Maletić.