Adresa:

Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica

 

Telefon: 033-716 495

 

e-mail: info@spisicbukovica.hr

 

radno vrijeme:

od 07,00 do 15,00

 

PROČELNIK:

Tomislav Obrovac, dipl.iur.

Telefon: 091-177 3366

e-mail: tajnik@spisicbukovica.hr

 

Odluka o ustrojstvu JUO

Odluka o radnom vremenu