Na području općine Špišić Bukovica poljoprivreda je jedna od najvažnijih gospodarskih aktivnosti a temelji se na raspoloživim zemljišnim resursima, te povoljnim klimatskim uvjetima. Osnovne kulture su industrijske biljke, (duhan i šećerna repa), krmno bilje, povrtne kulture te pšenica i kukuruz u nizinskom dijelu, te vinova loza i voćarske kulture u bilogorskom dijelu.

Pored poljoprivredne postoji i stočarstvo kao nerazdvojivi ciklus poljoprivredne proizvodnje. Mala privreda je relativno slabo razvijena, te u budućnosti treba iskoristiti sve raspoložive mogućnosti u njen razvoj, jer bi se kroz otvaranje manjih preradbenih pogona stvorile mogućnosti za zapošljavanje mještana. U svemu tomu treba napomenuti neiskorištena prirodna bogatstva poput bogatih šuma, šljunčare na Bilogori te šljunčare na rijeci Dravi.

Zbog svog prirodnog položaja, od šumovitih obronaka Bilogore preko ravničarskog dijela do rijeke Drave, bogatstva divljači općina je izuzetno pogodna za lovni i seoski turizam što je za sada nedovoljno iskorišteno. Napomenuti da je u razdoblju od 1994. godine izgrađeno 72 kilometara plinske mreže, 70 kilometara vodovodne mreže, te 99% domaćinstava ima mogućnost priključaka na plin ili vodovod, telefonizirana sva naselja u općini te asvaltirano 7.900 metara regionalne ceste. Sve te aktivnosti rađene su sa ciljem podizanja kulture življenja na području općine i stvaranja preduvjeta koji bi privukli zainteresirane poduzetnike spremne na ulaganja u razvoj male privrede jer nažalost postali smo samo sirovinsko područje koje proizvodi jeftinu sirovinu i kao takvu je plasira na tržište. Preradom sirovine na području općine i otvaranjem radnih mjesta stvorio bi se dohodak koji bi mnogo koristio u daljnjem razvoju općine. U nedostatku financijskih sredstava općina nudi ono što u ovom trenutku ima, a to su pogodne lokacije, razvijena infrastruktura, sirovinska baza poljoprivrednih proizvoda, kao i zainteresiranost za suradnju sa svim potencijalnim ulagačima.

Umjetno jezero na retenciji “Zidine” u Špišić Bukovici veličine cca. 4 hektara bogato raznim vrstama ribe idealno za sportski ribolov. Brigu o jezeru vodi ŠRD “Lendava” iz Špišić Bukovice.