Crkva sv. Ivana Krstitelja - proljeće 2014.

Autor fotografije: Dario Pintar