Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - proljeće 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar