Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - jesen 2007.

Autor fotografije: Dario Pintar