Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - proljeće 2008

Autor fotografije: Dario Pintar