Crkva sv. Ivana Krstitelja - proljeće 2014.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – proljeće 2014.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - jesen 2008.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – jesen 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - jesen 2007.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – jesen 2007.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - proljeće 2008

Crkva sv. Ivana Krstitelja – proljeće 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - proljeće 2008.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – proljeće 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - jesen 2008.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – jesen 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - zima 2007.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – zima 2007.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - zima 2007.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – zima 2007.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - zima 2007.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – zima 2007.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - zima 2007.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – zima 2007.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Crkva sv. Ivana Krstitelja - zima 2007.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – zima 2007.

Autor fotografije: Dario Pintar

Crkva sv. Ivana Krstitelja - zima 2007.

Crkva sv. Ivana Krstitelja – zima 2007.

Autor fotografije: Dario Pintar