Špišić Bukovica - lipa ispred crkve sv. Ivana Krstitelja - jesen 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar