Špišić Bukovica - Osnovna škola August Cesarec - proljeće 2014.

Autor fotografije: Dario Pintar