Špišić Bukovica - Osnovna škola August Cesarec Dvorana - proljeće 2014.

Autor fotografije: Dario Pintar