Špišić Bukovica - Osnovna škola August Cesarec - proljeće 2014.

Špišić Bukovica – Osnovna škola August Cesarec – proljeće 2014.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Osnovna škola August Cesarec Dvorana - proljeće 2014.

Špišić Bukovica – Osnovna škola August Cesarec Dvorana – proljeće 2014.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Osnovna škola August Cesarec - jesen 2008.

Špišić Bukovica – Osnovna škola August Cesarec – jesen 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Osnovna škola August Cesarec - zima 2008.

Špišić Bukovica – Osnovna škola August Cesarec – zima 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Osnovna škola August Cesarec - zima 2008.

Špišić Bukovica – Osnovna škola August Cesarec – zima 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Osnovna škola August Cesarec - zima 2008.

Špišić Bukovica – Osnovna škola August Cesarec – zima 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar

Špišić Bukovica - Osnovna škola August Cesarec - zima 2008.

Špišić Bukovica – Osnovna škola August Cesarec – zima 2008.

Autor fotografije: Dario Pintar