Dvorac kurija Špišić - proljeće 2014.

Autor fotografije: Dario Pintar