Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

DV ČAROBNA ŠUMA ŠPIŠIĆ BUKOVICA – Poziv na dostavu ponuda – usluga pripreme i dostave hrane za 2023. godinu

PREUZMI dokumentaciju…

 

DV ČAROBNA ŠUMA ŠPIŠIĆ BUKOVICA – Poziv na dostavu ponuda – usluga pripreme i dostave hrane

PREUZMI dokumentaciju…

 

Izvješće za jednostavnu nabavu za 2021

 

Plan nabave 2023.

Plan nabave 2022.

Registar ugovora