Predavanje na temu: Mjera 04. – ulaganja u fizičku imovinu

Obavještavamo sve poljoprivrednike, poduzetnike i druge zainteresirane osobe da će se 10.02.2015. godine u Društvenom domu u Lozanu u 17:00 sati održati predavanje na temu: Mjera 04. “Ulaganja u fizičku imovinu”. Predavanje će održati stručni suradnici Razvojne agencije Vidra – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” u suradnji s…

Obavijest – Mjera 4. ulaganje u fizičku imovinu

Obavještavamo sve poljoprivrednike na području Općine Špišić Bukovica da je na stranica Agencije za plaćanje u poljoprivredi objavljen natječaj odnosno mjera 4. Ulaganje u fizičku imovinu. Molimo sve zaiteresirane da se jave u Općinu Špišić Bukovica poradi pomoći oko prijave za predmetnu mjeru. http://www.apprrr.hr/mjera-4–-ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx

Izvješće izbora o prijedlozima kandidata za savjet mladih

OPĆINSKO VIJEĆE ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA KLASA:022-01/14-01/02 URBROJ: 2189/01-14-5 Špišić Bukovica, 14.11.2014.g. Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” br. 4/14.), Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici održanoj 14. studenoga 2014.godine sastavlja I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta…

Javna rasprava o planu gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica objavljuje PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA ZA RAZDOBLJE OD 2014. – 2020. GODINE Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Šp. Bukovica objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na isti.…