JAVNI POZIV – nerazvrstane ceste ostatak

KLASA: 441-01/11-01/02 URBROJ: 2189/06-04-16-125 Špišić Bukovici, 21.06.2016. godine Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13. i 92/14), članka 2. i 3. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ broj: 04/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (Klasa: 932-01/12-02/182, Ur.broj: 541-03-1-12-28)…

JAVNI POZIV kojim Općina Špišić Bukovica obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče za zemljištem na kojem je izvedena cesta

KLASA: 441-01/11-01/02 URBROJ: 2189/06-04-16-125 Špišić Bukovici, 21.06.2016. godine Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13. i 92/14), članka 2. i 3. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ broj: 04/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (Klasa: 932-01/12-02/182, Ur.broj: 541-03-1-12-28)…

9. Sajam poslova

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Virovitica organizira 9. Sajam poslova koji će održat se 12. travnja 2016. godine u Restoranu LORD u Virovitici, Vukovarska cesta 13 u trajanju od 11.00 do 15.00 sati. Letak pogledajte ovdje.

JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Špišić Bukovica u 2016. godini

Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» broj 01/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Špišić Bukovica objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Špišić Bukovica u 2016. godini I. Raspisuje se Oglas za dodjelu javnih priznanja Općine Špišić Bukovica u 2016. godini, ustanovljenih Odlukom…

Javni poziv na uvid u geodetski elaborat radi započinjanja postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u naseljima Lozan, Vukosavljevica, Bušetina, Špišić Bukovica i Okrugljača

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 21. ožujka 2016. godine, u prostorijama Općine Špišić Bukovica, Vinogradska 4, Špišić Bukovica, od 08.00 do 14.00 sati.

Odluka o izboru dva kandidata na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13) Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 30. prosinca 2015. godine donosi O D L U K U o izboru dva kandidata na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Špišić Bukovica bez zasnivanja radnog odnosa – vježbenik SSS administrativni referent Članak 1. Donosi…