Izvješće izbora o prijedlozima kandidata za savjet mladih

OPĆINSKO VIJEĆE ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA KLASA:022-01/14-01/02 URBROJ: 2189/01-14-5 Špišić Bukovica, 14.11.2014.g. Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” br. 4/14.), Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici održanoj 14. studenoga 2014.godine sastavlja I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta…

Javna rasprava o planu gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica objavljuje PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA ZA RAZDOBLJE OD 2014. – 2020. GODINE Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Šp. Bukovica objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na isti.…

Obavijest o provjeri znanja za referenta za nabavu, poljoprivredno zemljište i komunalnog redara

Klasa: 112-01/14-01/09 Urbroj: 2189/06-01-14-24 Špišić Bukovica, 02. rujan 2014. Predmet: Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Sukladno javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom 21. kolovoza 2014. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva za referent…