Odluka o izboru jednog kandidata na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13) Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 14. prosinca 2015. godine donosi O D L U K U o izboru jednog kandidata na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Špišić Bukovica bez zasnivanja radnog odnosa – vježbenik SSS referent za nabavu, poljoprivredno zemljište…

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

  Klasa:112-01/15-01/12 Urbroj:2189/06-01-15-10 Špišić Bukovica, 01.12.2015. Predmet: Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Sukladno javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom 11. studenog 2015. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva za referenta za nabavu, poljoprivredno…

OBAVIJEST STIPENDISTIMA

OBAVIJEST STIPENDISTIMA OBAVIJEŠTAVAJU SE STIPENDISTI KOJI SU DOBILI STIPENDIJU OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA ZA 2015/2016. GODINU DA ĆE SE POTPISIVANJE UGOVORA OBAVITI U NEDJELJU 22.11.2015. GODINE U 10,00 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA. PRILIKOM POTPISIVANJA UGOVORA OBAVEZNO JE DONIJETI BJANKO ZADUŽNICA NA 10.000,00 KUNA POTPISANU I OVJERENU OD STRANE STIPENDISTE I JEDNOG RODITELJA KAO JAMCA.…

Odluka o obustavi postupka za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 2/13) Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 27.listopada 2015. godine donosi ODLUKU o obustavi postupka za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica u 2015. godini Članak 1. Obustavlja se postupak za prijem osoba na…

Obavijest o izobrazbi održivoj uporabi peticida

Savjetodavna služba Virovitičko podravske županije Održiva uporaba pesticida ! Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja Savjetodavna služba provodi kao javnu ovlast, što je određeno Zakonom o savjetodavnoj službi (NN 50/12 i 148/13). Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljivat će se u najbliže urede Savjetodavne službe ( Pitomača, Špišić Bukovica,…

Odluka o obustavi postupka za prijem vježbenika sa srednjom stručnom spremom

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 2/13) Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 21. rujna 2015. godine donosi ODLUKU o obustavi postupka za prijem vježbenika sa srednjom stručnom spremom i jedan sa višom stručnom spremom na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica bez zasnivanja radog odnosa u…