Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2014./2015.

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik 06/12) i čl.2. Odluke o visini i broju stipendija za akademsku godinu 2014./2015. Klasa: 604-01/14-01/02, Urbroj:2189/06-01-14-1 od 21.10.2014., raspisujem JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2014./2015. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu 15 stipendija Općine Špišić Bukovica iz…