Završena obnova mrtvačnice u Bušetini

Općina Špišić Bukovica nastavlja s obnovom mrtvačnica na svom području te su tako radove priveli kraju i u Bušetini. Na obnovi mrtvačnica, uz radnike Općine, rade i radnici javnih radova, koji inače rade i na održavanju mjesnih groblja. Sljedeća na red dolazi mrtvačnica u Okrugljači.

Priznavanje prava na podmirenje troškova ogrjeva za 2018. godinu

Općina Špišić Bukovica poziva sve korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Špišić Bukovica da do 6. srpnja 2018. godine, od 7 do 15 sati, podnesu osobno u Općini Špišić Bukovica, na adresi Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica, zahtjev za priznavanje prava na naknadu troškova ogrjeva. Sastavni dio zahtjeva treba biti i izjava o grijanju…

Uređenje okoliša oko društvenih domova na području Općine Špišić Bukovica: Asfaltiranje u Rogovcu

Završetak projekta Uređenje okoliša oko društvenih domova na području Općine Špišić Bukovice bliži se kraju jer je u tijeku asfaltiranje ispred Društvenog doma u Rogovcu, a nakon što je završeno u Okrugljači i Bušetini. Preostalo je asfaltiranje ispred Društvenog doma u Lozanu, a čime i ovaj projekt vrijedan više od 300.000,00 kuna bi bio uspješno…