Obavijest o provjeri znanja za referenta za nabavu, poljoprivredno zemljište i komunalnog redara

Klasa: 112-01/14-01/09 Urbroj: 2189/06-01-14-24 Špišić Bukovica, 02. rujan 2014. Predmet: Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Sukladno javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom 21. kolovoza 2014. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva za referent…

Javna nabava

Plan nabave za 2013. i njegove izmjene Izmjena i dopuna Plana – 22. listopad 2013. Izmjena i dopuna Plana – 23. rujan 2013. Izmjena i dopuna plana nabave za 2013 – 17. srpanj 2013. Izmjena i dopuna plana nabave za 2013 – 29. siječanj 2013. Plan nabave za 2013 – 12. ožujka 2013. Plan nabave…