Javni poziv za prijave za štetu od elementarne nepogode – poplave

Pozivaju se mještani Općine Špišić Bukovica da ukoliko je zbog prekomjerenih oborina tokom mjeseca listopada 2014. godine došlo do štete na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim i industrijskim) koje su u tom trenutku zatečene u poljima, podnesu prijave za štetu od elementarne nepogode – poplave u prostorijama Općine Špišić Bukovica u vremenu od 8-14 sati,…

Izvješće izbora o prijedlozima kandidata za savjet mladih

OPĆINSKO VIJEĆE ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA KLASA:022-01/14-01/02 URBROJ: 2189/01-14-5 Špišić Bukovica, 14.11.2014.g. Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” br. 4/14.), Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici održanoj 14. studenoga 2014.godine sastavlja I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta…