Obavijest – javni pozivi pri FZOEU

Obavještavamo sve stanovnike sa područja Općine Špišić Bukovice da su pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljeni javni pozivi koji stanovnicima subvencioniraju ulaganje u zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i kvalitetu života. Molimo sve zaiteresirane da se jave u Općinu Špišić Bukovica poradi pomoći oko prijave na predmetne javne pozive. http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Plan javne nabave za 2014. i njegove izmjene

Registar ugovora javne nabave Popis ugovora javne nabave Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu   Ovlaštene osobe za provođenje javne nabave Izjava o nepostojanju sukoba interesa Tomislav Obrovac   Plan nabave za 2014. godinu i njegove izmjene Plan nabave 2014. godine Izmjenu Plana nabave za 2014. godinu Izmjenu i dopunu Plana nabave za…

Izvješće izbora o prijedlozima kandidata za savjet mladih

OPĆINSKO VIJEĆE ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA KLASA:022-01/14-01/02 URBROJ: 2189/01-14-5 Špišić Bukovica, 14.11.2014.g. Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” br. 4/14.), Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici održanoj 14. studenoga 2014.godine sastavlja I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta…