JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ RH, broj 64/15), članka 3. Odluke o raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ Općine Špišić Bukovica, broj 1/14). članka 15. Odluke o Zakupu poslovnog prostora („Službeni vjesnik“ Općine Špišić Bukovica br. 2/14) i članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica…

Odluka o izboru jednog kandidata na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13) Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 14. prosinca 2015. godine donosi O D L U K U o izboru jednog kandidata na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Špišić Bukovica bez zasnivanja radnog odnosa – vježbenik SSS referent za nabavu, poljoprivredno zemljište…

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

  Klasa:112-01/15-01/12 Urbroj:2189/06-01-15-10 Špišić Bukovica, 01.12.2015. Predmet: Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Sukladno javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom 11. studenog 2015. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva za referenta za nabavu, poljoprivredno…

OBAVIJEST STIPENDISTIMA

OBAVIJEST STIPENDISTIMA OBAVIJEŠTAVAJU SE STIPENDISTI KOJI SU DOBILI STIPENDIJU OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA ZA 2015/2016. GODINU DA ĆE SE POTPISIVANJE UGOVORA OBAVITI U NEDJELJU 22.11.2015. GODINE U 10,00 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA. PRILIKOM POTPISIVANJA UGOVORA OBAVEZNO JE DONIJETI BJANKO ZADUŽNICA NA 10.000,00 KUNA POTPISANU I OVJERENU OD STRANE STIPENDISTE I JEDNOG RODITELJA KAO JAMCA.…

JAVNI POZIV za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica u 2015. godini

Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica na temelju čl. 1. Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja za jednog vježbenika na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica bez zasnivanja radog odnosa u 2015. godini (KLASA: 112-01/15-01/12, URBROJ: 2189/06-01-15-1) od 11.11.2015. godine, objavljuje JAVNI POZIV za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja…

JAVNI POZIV za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica u 2015. godini

Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica na temelju čl. 1. Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja za jednog vježbenika na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica bez zasnivanja radog odnosa u 2015. godini (KLASA: 112-01/15-01/11, URBROJ: 2189/06-01-15-1) od 11.11.2015. godine, objavljuje JAVNI POZIV za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja…