JAVNI POZIV za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica u 2015. godini

Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica na temelju čl. 1. Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja za jednog vježbenika na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica bez zasnivanja radog odnosa u 2015. godini (KLASA: 112-01/15-01/11, URBROJ: 2189/06-01-15-1) od 11.11.2015. godine, objavljuje JAVNI POZIV za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja…

Obavijest stanovništvu Općine Špišić Bukovica i vezi jesenske deratizacije

Obavijest stanovništvu Općine Špišić Bukovica i vezi jesenske deratizacije Asanator d.o.o na području Općine Špišić Bukovica proveo je sustavnu jesensku deratizaciju. Kućanstva koja nisu obuhvaćena (npr. nije bilo nikoga kod kuće i sl.) mogu se javiti u Općinu Špišić Bukovica na broj telefona 716-495 kako bi djelatnici Asanatora ponovo došli u njihovo kućanstvo.  

Odluka o obustavi postupka za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 2/13) Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 27.listopada 2015. godine donosi ODLUKU o obustavi postupka za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica u 2015. godini Članak 1. Obustavlja se postupak za prijem osoba na…

Obavijest o izobrazbi održivoj uporabi peticida

Savjetodavna služba Virovitičko podravske županije Održiva uporaba pesticida ! Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja Savjetodavna služba provodi kao javnu ovlast, što je određeno Zakonom o savjetodavnoj službi (NN 50/12 i 148/13). Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljivat će se u najbliže urede Savjetodavne službe ( Pitomača, Špišić Bukovica,…

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2015./2016.

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik 06/12) i čl.2. Odluke o visini i broju stipendija za akademsku godinu 2015./2016. Klasa: 604-01/15-01/01, Urbroj: 2189/06-01-15-1 od 22.10.2015., raspisujem JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2015./2016. I. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu 15 stipendija Općine Špišić…

Odluka o obustavi postupka za prijem vježbenika sa srednjom stručnom spremom

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 2/13) Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 21. rujna 2015. godine donosi ODLUKU o obustavi postupka za prijem vježbenika sa srednjom stručnom spremom i jedan sa višom stručnom spremom na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica bez zasnivanja radog odnosa u…