JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Špišić Bukovica u 2016. godini

Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» broj 01/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Špišić Bukovica objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Špišić Bukovica u 2016. godini I. Raspisuje se Oglas za dodjelu javnih priznanja Općine Špišić Bukovica u 2016. godini, ustanovljenih Odlukom…

Javni poziv na uvid u geodetski elaborat radi započinjanja postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u naseljima Lozan, Vukosavljevica, Bušetina, Špišić Bukovica i Okrugljača

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 21. ožujka 2016. godine, u prostorijama Općine Špišić Bukovica, Vinogradska 4, Špišić Bukovica, od 08.00 do 14.00 sati.

Javna nabava za 2015 godinu

Popis ugovora 2015 Popis ugovora javne nabave 2015 Registar ugovora o bagatelnoj-nabavi za 2015 Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015 Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2015 SUBVENCIJE I DONACIJE 2015 Izmjena plana nabave PLAN NABAVE 2015 – izmjena – ožujak PLAN NABAVE 2015 – izmjena – rujan

Odluka o izboru dva kandidata na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13) Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 30. prosinca 2015. godine donosi O D L U K U o izboru dva kandidata na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Špišić Bukovica bez zasnivanja radnog odnosa – vježbenik SSS administrativni referent Članak 1. Donosi…