JAVNI POZIV – nerazvrstane ceste ostatak

KLASA: 441-01/11-01/02 URBROJ: 2189/06-04-16-125 Špišić Bukovici, 21.06.2016. godine Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13. i 92/14), članka 2. i 3. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ broj: 04/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (Klasa: 932-01/12-02/182, Ur.broj: 541-03-1-12-28)…

JAVNI POZIV kojim Općina Špišić Bukovica obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče za zemljištem na kojem je izvedena cesta

KLASA: 441-01/11-01/02 URBROJ: 2189/06-04-16-125 Špišić Bukovici, 21.06.2016. godine Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13. i 92/14), članka 2. i 3. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ broj: 04/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (Klasa: 932-01/12-02/182, Ur.broj: 541-03-1-12-28)…

9. Sajam poslova

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Virovitica organizira 9. Sajam poslova koji će održat se 12. travnja 2016. godine u Restoranu LORD u Virovitici, Vukovarska cesta 13 u trajanju od 11.00 do 15.00 sati. Letak pogledajte ovdje.