Privremeno zatvaranje županijske ceste Lozan – Vukosavljevica zbog radova na modernizaciji

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije obavještava javnost o privremenom zatvaranju dijela javne ceste ŽC4006 (Lozan – Vukosavljevica) radi izvođenja radova na modernizaciji kolnika. Zatvaranje će trajati od 2. srpnja 2024. (utorak) od 8:00 sati do 5. srpnja 2024. (petak) do 18:00 sati. Radovi će se provoditi na dionici ceste od raskrižja s LC40015 (Vukosavljevica…