DV ČAROBNA ŠUMA Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22)  (u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 45. Statuta Dječjeg vrtića ”Čarobna  šuma” Špišić Bukovica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čarobna šuma“ Špišić Bukovica 22.11.2022. godine, donosi Odluku o objavi natječaja, i to N A T J E Č A…