Granice u odgoju

Kako u odgoju postavljati granice djetetu? Kako pravilno naći granicu između pohvale i kazne? Kako na pravilan način naučiti dijete što je ispravno, a što nije? Učinkovito disciplinirati dijete je vještina koju svi roditelji trebaju naučiti. Pritom je važno znati da disciplina nije isto što i kažnjavanje. Disciplina uključuje učenje djeteta o tome što je…