Stadion Bilogore 1947. iz Špišić Bukovice od nedavno nosi ime Dragana Počuća-Cibone u spomen na preminulog igrača, oružara i člana upravnog odbora

Stadion Nogometnog kluba Bilogore 1947. iz Špišić Bukovice od nedavno nosi ime Dragana Počuća-Cibone u spomen na preminulog igrača, oružara i člana upravnog odbora Kluba. Dragan Počuć cijelu je svoju igračku karijeru proveo u Bilogori, a nakon toga dugi niz godina bio je neizostavan član uprave kluba, dugogodišnji oružar i onak koji je brinuo da…