JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik 06/12 i 07/16) i čl.2. Odluke o visini i broju stipendija za akademsku godinu 2020/2021. Klasa: 604-01/20-01/01, Urbroj: 2189/06-01-20-1 od 29.10.2020., raspisujem JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2020./2021. TEKST NATJEČAJA – PREUZMI