Pri kraju su radovi na Dječjem vrtiću u Špišić Bukovici: Na jesen u njegovim će prostorijama moći boraviti do 50 mališana

Pri kraju su radovi na novom Dječjem vrtiću u Špišić Bukovici. Kako kažu iz Općine, djelatnici Cestogradnje iz Slatine i Drvnih konstrukcija iz Voćina obavljaju odličan posao te je vrtić gotovo u potpunosti poprimio svoj oblik. Od jedanaest vrtića koji se na području Virovitičko-podravske županije grade sredstvima Ministarstva poljoprivrede putem mjere iz Programa ruralnog razvoja,…

NATJEČAJ ZA UDRUGE 2020.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14. i 70/17) i članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje projekata udruga od interesa za Općinu Špišić Bukovica i njihovom financiranju iz Proračuna Općine Špišić Bukovica (KLASA: 230-01/15-01/02; UR. BROJ: 2189/06-01-15-1 od 31. kolovoza 2015. godine), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić Bukovica raspisuje P…